PlanetPlay – klimatyczne gry ratujące klimat

Zamiast myśleć co planeta może nam zaoferować, pomyślmy co pozytywnego my możemy zaoferować jej!

Działalność człowieka datowana od czasów rewolucji przemysłowej spowodowała wzrost średniej temperatury Ziemi o ponad 1°C. Nieodwracalne zmiany na planecie będące wynikiem zachwiania globalnej równowagi systemu klimatycznego, mogą wystąpić przy ociepleniu o ok. 1,5°C. Tak więc jesteśmy blisko tej granicy.

Przy wzroście średniej globalnej temperatury o 2°C wystąpią m.in.:  powodzie, gwałtowne burze, susze, wichury, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów. Spowoduje to straty ekonomiczne, łatwiejsze rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych i dramaty wielu istot – wszystkich mieszkańców Ziemi.

Główny wpływ na ocieplenie klimatu ma wzrostu emisji dwutlenku węgla i zmiany stężenia dwutlenku siarki. Bezpośrednią przyczyną wzrostu ich emisji jest wieloletnie spalanie przez człowieka paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu).

Wizja jest przygnębiająca, ale nadal możemy temu w jakimś stopniu zaradzić. Choćby współpracując z takimi organizacjami jak z PlanetPlay! Nasze gry, Hexologic, One Line Coloring i Trancelation, są już dostępne na ich rynku.

PlanetPlay jest organizacją non-profit, która edukuje i finansuje projekty mające na celu wyhamowanie postępujących zmian klimatycznych. Nawiązała współpracę z twórcami gier i umożliwiła odbiorcom pozytywny wkład w ten istotny społecznie temat.

Graj i pomagaj!

https://www.planetplay.com/about

Leave a Reply

%d bloggers like this: